В ТУРЦИЯ с лични карти

25.08.2022
Вече официално има на сайта на МВнР, че Гражданите на Република България, притежаващи валидни международни паспорти или лични карти (считано от 27.07.2022 г.), могат да влизат, пребивават, преминават транзит и напускат територията на Република Турция без визи за срок до 90 дни в рамките на 180 дни, считано от датата на първото им влизане, през всички гранично-контролни пропускателни пунктове, открити за международни пътнически превози.
 
Всички статии